Przymusowe leczenie alkoholika – co warto wiedzieć o tym rozwiązaniu?

Opublikowany: czwartek, 14 kwietnia 2022

Charakterystyczną cechą choroby alkoholowej jest wyparcie przez alkoholika istniejących problemów z alkoholem. Zachowanie to często utrudnia podjęcie terapii, nawet pomimo nacisków najbliższych osób. Warto pamiętać, że w momencie, gdy nałóg alkoholika znacznie wpływa na życie rodziny, istnieje możliwość skierowania go na przymusowe leczenie. Jak można skorzystać z tego rozwiązania? Czy zawsze jest ono skuteczne? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule!

Przymusowe leczenie alkoholika w praktyce

Czy można zmusić alkoholika do podjęcia terapii uzależnień? Oczywiście, że tak! Reguluje to ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W szczególnych przypadkach umożliwia ona doprowadzenie alkoholika na specjalistyczne badanie, a także przymusowe leczenie. Istotny jest fakt, że cała procedura jest dla uzależnionego i jego bliskich bezpłatna, a koszty badania, leczenia i postępowania sądowego ponosi miasto lub gmina.

Wniosek o przymusowe badanie i leczenie alkoholika

Bliscy alkoholika lub inne osoby, które ponoszą konsekwencje jego uzależnienia mogą skierować wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warto jednak pamiętać, że do rozpoczęcia procedury przymusowego badania i leczenia alkoholika nie wystarczy samo nadużywanie alkoholu. Musi być do tego spełniona jedna z następujących przesłanek:

  • rozkład życia rodzinnego;
  • demoralizacja małoletnich;
  • uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny;
  • systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające wpływ działań alkoholika na inne osoby. Mogą to być rachunki podsumowujące wydatki przeznaczone na kupno alkoholu, jak i dowody na opłacanie pobytów na izbie wytrzeźwień. Dowodem może być także założona przez Policję Niebieska Karta, czy sporządzona przez funkcjonariuszy notatka z interwencji.

To sąd kieruje alkoholika na przymusowe leczenie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po zapoznaniu się z wnioskiem i materiałami dowodowymi, może skierować alkoholika na badanie. Jest ono przeprowadzane przez biegłego psychiatrę lub psychologa i ma na celu stwierdzenie, czy osoba wobec której toczy się postępowanie, rzeczywiście zmaga się z uzależnieniem. Na badanie alkoholik powinien zgłosić się dobrowolnie. W przypadku nie stawienia się na wyznaczony termin, sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie chorego na wizytę przez Policję.

Jeśli biegły potwierdzi uzależnienie, a alkoholik odmówi przed Komisją podjęcia leczenia, Komisja może skierować do sądu wniosek o przymusowe leczenie. Należy pamiętać, że organami uprawnionymi do złożenia wniosku o przymusowe leczenie jest wyłącznie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prokurator. Na podstawie opinii biegłego oraz zebranych dowodów sąd może orzec obowiązek leczenia alkoholika w otwartym bądź zamkniętym zakładzie leczniczym.

Czy przymusowe leczenie alkoholika jest skuteczne?

Niestety, raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje, że procedura przymusowego kierowania alkoholików na leczenie nie jest w pełni skuteczna. Okazuje się bowiem, że ponad 60% alkoholików z orzeczeniem sądu nie stawia się na leczenie, a około 30% uzależnionych osób nie kończy zasądzonej terapii. Całe postępowanie trwa też zbyt długo, ponieważ średni czas od złożenia wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do przyjęcia alkoholika na terapię uzależnień to 1 rok i 10 miesięcy.

Co więcej, badania wskazują, że uzależnione osoby skierowane na przymusowe leczenie, częściej i szybciej wracają po leczeniu do nałogu. Dlaczego tak się dzieje? W terapii uzależnień bardzo dużą rolę odgrywa motywacja uzależnionej osoby. W sytuacji gdy alkoholik nie przyjmuje do wiadomości obecności problemu i nie chce samodzielnie podjąć leczenia, zwykle terapię traktuje jako karę i podważa jej potrzebę.

Wszywka alkoholowa – skuteczna metoda wspomagająca utrzymanie abstynencji

Zaszycie alkoholowe od wielu dekad używane jest metoda ułatwiająca alkoholikom utrzymanie abstynencji. Blokuje ona metabolizm alkoholu, powodując, że sięgnięcie po tę używkę kończy się złym samopoczuciem. Wszywka alkoholowa nie leczy przyczyn alkoholizmu, jednak zabiera alkoholikowi przyjemność z picia, dzięki czemu łatwiej jest mu zachować trzeźwość w początkowych etapach terapii.

Czy zaszycie alkoholowe może być wykonane przymusowo?

Wszywka alkoholowa wydaje się być dużą nadzieją dla bliskich alkoholika. Niestety, zabiegu tego nie można wykonać pod przymusem, musi być to świadoma decyzja chorej osoby. Jest to wymuszone nie tylko podstawą prawną, ale także szansą na powodzenie tej metody. Specjaliści podkreślają, że decyzja o zaszyciu powinna być podjęta przez alkoholika dobrowolnie, gdyż w przeciwnym razie może on szukać przyjemności w innych używkach. Wszywkę alkoholową szczególnie warto połączyć z detoksem alkoholowym i profesjonalną terapią uzależnień. Takie postępowanie znacznie zwiększa szansę na powodzenie leczenia alkoholizmu.

KacDoktor – profesjonalne wsparcie dla osób nadużywających alkoholu

Masz problem z alkoholem i chcesz z nim walczyć? A może bliska Ci osoba zmaga się z chorobą alkoholową? W takich przypadkach najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów. Znajdziesz ich u nas, w KacDoktorze! Nasi lekarze i ratownicy medyczni posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w wykonywaniu detoksów alkoholowych, jak i wszywaniu esperalu. U nas zregenerujesz swój organizm po dłuższym okresie nadużywania alkoholu, a także uzyskasz wsparcie w osiągnięciu abstynencji.

Jak możesz skorzystać z naszych usług? Możesz przyjechać do naszego nowoczesnego gabinetu w Warszawie. Jeśli jednak brak Ci sił i energii na wizytę stacjonarną, możesz spotkać się ze specjalistą we własnym domu. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem formularza internetowego, a lekarz lub ratownik medyczny przyjedzie pod wskazany przez Ciebie adres na terenie Warszawy i okolicznych miejscowości. Pamiętaj, że nasze usługi dostępne są całodobowo, w każdy dzień tygodnia.

Z uzależnieniem nie musisz walczyć sam! Sięgnij po detoks alkoholowy i zaszycie, by ułatwić sobie proces trzeźwienia!

Umów wizytę domową, niedługo przyjedziemy. 24h / 7 dni w tygodniu. Zadzwoń: 511 833 844