Jak złożyć wniosek o przymusowe leczenie alkoholika?

Opublikowany: poniedziałek, 19 września 2022

Decyzja o podjęciu leczenia nigdy nie jest dla alkoholika łatwa. Często bywa, że zaprzecza on istnieniu choroby i pomimo usilnych próśb rodziny odmawia rozpoczęcia terapii. Czy istnieje w takim przypadku rozwiązanie, które umożliwia skierowanie chorego na leczenie, pomimo jego sprzeciwu? Okazuje się, że tak! Procedura prowadząca do rozpoczęcia przymusowego leczenia alkoholika może wydawać się skomplikowana czy długotrwała, jednak dla wielu rodzin okazuje się wyjściem z ciężkiej sytuacji. W poniższym artykule tłumaczymy, jak przebiega cała procedura złożenia wniosku o przymusowe leczenie alkoholika!

Czy można wysłać alkoholika na przymusowy odwyk?

Przymusowe leczenie alkoholika jest możliwe na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wniosek rozpoczynający procedurę wystąpienia do sądu o przymusowy odwyk może złożyć nie tylko rodzina chorego, ale także osoby postronne, które odczuwają negatywne konsekwencje uzależnienia chorego. Złożenie wniosku o przymusowe leczenie alkoholika jest darmowe, podobnie jak samo leczenie.

Procedura przymusowego leczenia alkoholika rozpoczyna się od złożenia wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Aby uruchomić procedurę zobowiązania alkoholika do leczenia odwykowego, należy złożyć wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym celu należy wykazać, że oprócz uzależnienia od alkoholu, istnieje co najmniej jedna przesłanka o charakterze społecznym:

  • rozkład życia rodzinnego;
  • uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny;
  • demoralizacja dzieci i młodzieży;
  • systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Wniosek o przymusowe leczenie alkoholika powinien być uzasadniony. Należy w nim zatem opisać styl picia uzależnionej osoby, jej zachowanie po alkoholu czy negatywne konsekwencje wynikające z nałogu. Warto także poprzeć swój wniosek odpowiednimi dowodami. Mogą je stanowić zeznania świadków – rodziny, ale także znajomych czy sąsiadów. Dowodami mogą być również paragony za zakup alkoholu, rachunki z izb wytrzeźwień, notatki z interwencji Policji czy zaświadczenia psychologa szkolnego.

Przymusowe leczenie alkoholika musi być poprzedzone badaniem przez biegłego

Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym i zeznaniami świadków Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może wezwać uzależnioną osobę na spotkanie, a także badanie przez biegłych. Do biegłych w takich sprawach zalicza się lekarza psychiatrę, psychologa i specjalistę psychoterapii uzależnień. To właśnie dwójka biegłych, po badaniu, orzeka o obecności uzależnienia u wskazanej osoby.

Warto przy tym dodać, że niestawienie się na badanie przez biegłych nie przerywa procedury. Jeśli chory kilkukrotnie odmawia badania, komisja może skierować do sądu wniosek o przymusowe doprowadzenie na badanie przez Policję.

Kto może skierować wniosek o przymusowe leczenie alkoholika do sądu?

W przypadku, gdy badanie przez biegłych wykaże u danej osoby uzależnienie, a także istnieją stosowne przesłanki, Gminna Komisja Leczenia Problemów Alkoholowych może wystąpić do sądu o przymusowe leczenie alkoholika. Warto pamiętać, że właściwy wniosek do sądu może być złożony jedynie przez komisję lub prokuratora, nie przez osobę prywatną.

Sąd, przed skierowaniem na przymusowy odwyk, może także skierować daną osobę na obserwację w zakładzie leczniczym, by potwierdzić obecność uzależnienia od alkoholu. Dodatkowo sąd może również zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego, w celu potwierdzenie przesłanek do przymusowego leczenia.

Po zapoznaniu się z dowodami sąd może skierować alkoholika na przymusowe leczenie w ośrodku zamkniętym bądź otwartym. W przypadku terapii uzależnień w ośrodku zamkniętym, chory nie ma prawa samodzielnie opuszczać ośrodka. Warto mieć na uwadze, że maksymalny czas przymusowego odwyku to dwa lata.

Leczenie alkoholizmu najlepiej rozpocząć od detoksu alkoholowego

Nagłe zaprzestanie picia związane z podjęciem leczenia alkoholizmu stwarza duże ryzyko wystąpienia alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Ze stanem tym wiąże się szereg nieprzyjemnych dolegliwości, z czego niektóre z nich mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia uzależnionej osoby. Właśnie dlatego specjaliści polecają przed rozpoczęciem terapii wykonanie detoksu alkoholowego.

Na czym polega detoks alkoholowy?

Detoks alkoholowy to procedura medyczna, która polega na dożylnej podaży wyselekcjonowanych kroplówek. Zawierają one substancje odżywcze, takie jak witaminy, minerały czy antyoksydanty, ale także leki. Głównym zadaniem detoksu alkoholowego zapobieganie wystąpieniu alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Warto jednak dodać, że jego działanie wpływa również pozytywnie na samopoczucie chorej osoby, dzięki czemu może ona rozpocząć abstynencję w pełnym komforcie. Specjaliści podkreślają, że odpowiednio dobrany detoks alkoholowy może także wspomagać regenerację organizmu, przyspieszając powrót do zdrowia po długotrwałym ciągu alkoholowym.

Detoks alkoholowy w Warszawie? KacDoktor pomoże Ci bezpiecznie osiągnąć abstynencję!

Wybór detoksu alkoholowego powinien być przemyślany. Kierowanie się jedynie kryterium ceny może być zwodnicze, dlatego warto zwracać uwagę przede wszystkim na jakość i bezpieczeństwo danej usługi. U nas, w KacDoktorze, zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów są naszymi priorytetami. To właśnie dlatego używamy najlepszych jakościowo preparatów, a nasi pracownicy posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie. Wiemy także, że pierwsze dni abstynencji nigdy nie są łatwe. Kładziemy więc ogromny nacisk, by wszelkie nasze usługi były w pełni komfortowe i bezstresowe.

Z detoksu alkoholowego możesz skorzystać z naszym nowoczesnym gabinecie w centrum Warszawy. Jeśli jednak wolisz przejść przez tą procedurę we własnym domu, wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom i umożliwiamy Ci skorzystanie z detoksu alkoholowego z dojazdem. Wystarczy, że do nas zadzwonisz lub wypełnisz formularz internetowy, a nasz specjalista od detoksu przyjedzie pod wskazany przez Ciebie adres. Z usługi tej możesz skorzystać całodobowo, w każdy dzień tygodnia.

Nie pozwól, by alkohol niszczył Twoje zdrowie i życie. Sięgnij po detoks alkoholowy i rozpocznij bezpiecznie abstynencję!

Umów wizytę domową, niedługo przyjedziemy. 24h / 7 dni w tygodniu. Zadzwoń: 511 833 844