Przeciwwskazania do wszywania Esperalu

Opublikowany: środa, 24 kwietnia 2024

Zaszycie alkoholowe wydaje się być jednym z najpopularniejszych metod wykorzystywanych do leczenia alkoholizmu. Nie powinno to budzić bynajmniej zdziwienia, w końcu rozwiązanie to umożliwia natychmiastowe uzyskanie abstynencji i utrzymanie jej przez kilka kolejnych miesięcy. Warto jednak podkreślić, że wszywka z Esperalem nie jest metodą, która może być zastosowana u każdego chorego. Istnieje kilka przeciwwskazań, które uniemożliwiają kwalifikację alkoholika do tego zabiegu. Najważniejsze z nich przedstawiamy w poniższym artykule!

Wszywka z Esperalem ‒ jedna z najstarszych metod leczenia alkoholizmu

Czy wiesz, że Esperal wykorzystywany jest w medycynie od 75 lat? Jest to jeden z pierwszych leków, które zastosowano w farmakologicznym leczeniu choroby alkoholowej. Jego historia jest długa, a jednocześnie burzliwa. Początkowo tabletki, a następnie wszywka z Esperalem, budziły ogromny entuzjazm zarówno wśród chorych, jak i lekarzy. Metoda ta wydawała się być idealna ‒ w końcu eliminowała główny i najbardziej wyniszczający aspekt uzależnienia, czyli nadużywanie alkoholu. Nic zatem dziwnego, że wszywka z Esperalem znalazła szerokie zastosowanie w terapii alkoholizmu. Kilka dekad później badania naukowe poddały w wątpliwość skuteczność zaszycia alkoholowego, a sama metoda bardzo straciła na popularności. Dziś, w czasach ogromnego kryzysu związanego z chorobą alkoholową, wszywka z Esperalem wciąż wykorzystywana jest w procesie leczenia, choć nieco inaczej.

Współczesne wykorzystanie wszywki alkoholowej w procesie leczenia alkoholizmu

Obecnie specjaliści leczenia uzależnień nie polecają stosowania wszywki z Esperalem, jako samodzielnej metody terapii choroby alkoholowej. Nie oznacza to jednak, że metoda ta odeszła do lamusa. Wszywka alkoholowa może być z powodzeniem zastosowana jako metoda wspierająca. Stosowana równolegle z psychoterapią uzależnień zwiększa szansę na sukces terapeutyczny, ułatwiając choremu utrzymanie abstynencji. Jest to szczególnie ważne w pierwszych miesiącach terapii, gdy uzależniona osoba wypracowuje dopiero skuteczne mechanizmy radzenia sobie z głodem alkoholowym.

Jak działa wszywka z Esperalem?

Działanie wszywki z Esperalem opiera się na hamowaniu głównego szlaku rozkładu alkoholu. Lek ten jest bowiem inhibitorem dehydrogenazy aldehydowej ‒ enzymu odpowiedzialnego za rozkład głównego metabolitu alkoholu, czyli aldehydu octowego. Osoba po zabiegu wszywania Esperalu musi unikać jakiegokolwiek kontaktu z używką, by zapobiec gwałtownemu nagromadzeniu toksycznego metabolitu w organizmie. Każda, nawet najmniejsza dawka alkoholu może wywołać wtedy następujące objawy:

 • zaczerwienienie twarzy;
 • nadmierna potliwość;
 • uderzenia gorąca;
 • spadek ciśnienia tętniczego;
 • wzrost tętna;
 • uczucie lęku i niepokoju;
 • uczucie duszności;
 • bóle i zawroty głowy;
 • mdłości i wymioty.

Spożycie alkoholu przez osoby po zabiegu zaszycia alkoholowego stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Należy podkreślić, że odnotowano przypadki śmierci po próbie „zapicia” wszywki z Esperalem.

Czy każdy może poddać się zabiegowi zaszycia alkoholowego?

Zabieg zaszycia alkoholowego uważany jest powszechnie za bezpieczny. Nie oznacza to jednak, że może do niego podejść każda uzależniona osoba. Jedną z najczęstszych, a zarazem najbardziej prozaicznych przyczyn dyskwalifikacji pacjenta z zabiegu jest stan nietrzeźwości. Oczywistym przeciwwskazaniem będzie również uczulenie na substancję aktywną lub substancje pomocnicze zawarte we wszywce z Esperalem. To jednak nie wszystko.

Warto mieć na uwadze, że Esperal ‒ podobnie jak każdy inny lek ‒ nie jest obojętny dla organizmu człowieka. W przypadku, gdy zdrowie chorej osoby nie jest w najlepszej kondycji, istnieje realne ryzyko wystąpienia powikłań leczenia z użyciem wszywki alkoholowej. Istnieje zatem szereg przeciwwskazań zdrowotnych, które dyskwalifikują kandydata z zabiegu.

Interakcje Esperalu z innymi lekami ‒ kto powinien szczególnie uważać?

Wszywka z Esperalem wpływa na metabolizm alkoholu, jednak jednocześnie oddziałuje również na kilka innych szlaków metabolicznych w wątrobie. W związku z tym można spodziewać się zmian w metabolizmie niektórych leków. Działanie tych leków na organizm człowieka może być osłabione lub wzmocnione, co wpływa zarówno na skuteczność terapii, jak i bezpieczeństwo pacjenta.

Jakie leki mogą wchodzić w interakcje z wszywką z Esperalem? W literaturze naukowej wspomina się przede wszystkim:

 • metronidazol, ryfampicyna i izoniazyd ‒ antybiotyki;
 • fenytoina i diazepam ‒ leki przeciwpadaczkowe;
 • chlorpromazyna ‒ lek przeciwpsychotyczny;
 • amitryptylina ‒ lek przeciwdepresyjny.

Przyjmowanie tych leków nie zawsze stanowi przeciwwskazanie bezwzględne do zabiegu zaszycia alkoholowego. Decyzja o zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu należy w takiej sytuacji do specjalisty, który powinien ocenić bezpieczeństwo i podjąć najlepszą dla chorej osoby decyzję.

Kobiety w ciąży i matki karmiące

Esperal jest lekiem należącym do kategorii C w klasyfikacji FDA leków stosowanych w ciąży. Oznacza to, że nie przeprowadzono badań nad bezpieczeństwem stosowania tego leku u ciężarnych kobiet, jednak badania naukowe na zwierzętach wykazały działanie teratogenne bądź zabójcze dla płodu. W związku z tym ciąża stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do zabiegu zaszycia alkoholowego.

Obecnie brak jest dostępnych danych na temat przenikania Esperalu do mleka matki. W związku z tym w okresie karmienia piersią również zaleca się zrezygnowanie z tej metody.

Choroby układu krążenia a wszywka z Esperalem

Schorzenia, takie jak niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca czy niewyrównane nadciśnienie tętnicze są poważnymi przeciwwskazaniami do zabiegu zaszycia alkoholowego. Wynika to z faktu, że spożycie alkoholu po zabiegu zaszycia ‒ zarówno intencjonalne, jak i przypadkowe ‒ stanowi ogromne obciążenie dla układu krążenia. Właśnie dlatego metoda ta nie jest zalecana każdemu, kto boryka się z poważnymi schorzeniami sercowo-naczyniowymi, gdyż wzrasta wtedy ryzyko groźnych dla zdrowia i życia powikłań.

Choroby i zaburzenia psychiczne

Jednymi z głównych przeciwwskazań zdrowotnych do zabiegu zaszycia alkoholowego są zaburzenia i choroby psychiczne. Depresja, schizofrenia czy stany psychotyczne, zwłaszcza z próbami samobójczymi w wywiadzie, często wykluczają pacjenta ze skorzystania z tej metody leczenia alkoholizmu. Dlaczego? Wszywka z Esperalem, zwłaszcza w pierwszych tygodniach, może wpływać na samopoczucie psychiczne uzależnionej osoby. Do działań niepożądanych tego leku zalicza się między innymi przejściowe obniżenie czy wahania nastroju, co może stanowić poważne zagrożenie dla osób zmagających się ze schorzeniami psychiatrycznymi.

Brak świadomej zgody na zaszycie alkoholowe

Jednym z ważniejszych przeciwwskazań, o których często się milczy, jest brak świadomej zgody uzależnionej osoby na zabieg. Choć wydaje się to logiczne, jeszcze niedawno bardzo często dochodziło do przypadków przymuszania alkoholika do zaszycia alkoholowego przez rodzinę i najbliższe otoczenie. Warto zaznaczyć, że jest to nie tylko pogwałcenie praw pacjenta, ale również ważny czynnik, wpływający negatywnie na skuteczność terapii.

Decyzja o wszyciu Esperalu powinna być podjęta samodzielnie, bez zewnętrznych nacisków, po wcześniejszym zapoznaniu się ze wszystkimi zaletami i wadami tej metody.

Umów wizytę domową, niedługo przyjedziemy. 24h / 7 dni w tygodniu. Zadzwoń: 511 833 844